מחקרים

התאבדויות הומוסקסואלים ולסביות בגיל הנעורים / פול גיבסון, 1986

מחקר שהוזמן ע"י מחלקת הבריאות ושרותי אנוש של ארה"ב. הוגש ב-11 ביוני 1986.
Gibson, Paul "Gay and Lesbian Youth suicide" in Report of the Secretary's Task Force on Youth suicide, U.S. Department of Health and Human Services, 1989

צעירים הומוסקסואלים ולסביות משתייכים לשתי קבוצות סיכון גבוה להתאבדות: בני נוער והומוסקסואלים. רוב ניסיונות ההתאבדות של צעירים הומוסקסואלים מתרחשים בתקופת ההתבגרות והיחס המספרי הוא 2 עד 3 לכל ניסיון התאבדות של צעיר הטרוסקסואל, וזה מהווה כ- 30% ממקרי ההתאבדות לשנה של צעירים. אוריינטציה מינית חודרת למודעות בדרך כלל בגיל ההתבגרות. ככל שהמודעות לאוריינטציה הומוסקסואלית נוצרת מוקדם יותר, והצעירים מזהים עצמם כהומוסקסואלים, כן רבים יותר הקונפליקטים שבפניהם הם ניצבים.

בני נוער הומוסקסואלים, לסביות, ביסקסואלים וטרנסקסואלים עומדים בפני בעיות של הבנה וקבלה את עצמם, בגלל חוסר נגישות למידע מדויק בגיל ההתבגרות המוקדם והפנמה של דימוי עצמי שלילי. בני נוער שאינם מסתירים את עובדת היותם הומוסקסואלים נחשפים לאלימות מילולית וגופנית, לדחייה ובידוד מצד ההורים וחבריהם בקבוצת הגיל שלהם. צעירים רבים מסתירים את זהותם ההומוסקסואלית מפחד מתוצאות שליליות, וזה גורם להם לנסיגה והתרחקות חברתית. רובם מדווחים שהם בודדים מאוד. על כן בני נוער הומוסקסואלים נוטים יותר מאשר צעירים אחרים, לבעיות פסיכולוגיות כגון: דיכאון כרוני, התמכרות לסמים ולאלכוהול, כישלון בבית הספר, קונפליקטים בין-אישיים. רבים נאלצים לעזוב את הבית ולשרוד בכוחות עצמם כשעדיין אינם בשלים לכך. צעירים הומוסקסואלים נתקלים בקשיים בקשרים האינטימיים הראשונים שלהם משום שלא ניתן להם לפתח תקשורת בן-אישית כפי שניתן לצעירים הטרוסקסואלים. הם מפתחים צרכים תלותיים חזקים הודות לחסך רגשי קודם ויש להם מעט מאוד תמיכה חברתית. נערים הומוסקסואלים וביסקסואלים החיים ומתפרנסים מהרחוב נמצאים בסיכון גבוה להדבקות מאיידס. עובדי רווחה מקצועיים מחריפים לעיתים קרובות את בעיותיהם של בני נוער אלה כי הם אינם מבינים את מהות נטייתם המינית ואינם תומכים בהם בבעיותיהם עם הזולת.

מצבם של הומוסקסואלים בני-מיעוטים אתניים קשה שבעתיים, הם מופלים הן על רקע מוצאים והן על נטייתם המינית, כך שאינם מקובלים אף בעדתם שלהם.

שורש הבעיה בהתאבדות הומוסקסואלים צעירים הוא שהחברה מפלה הומוסקסואלים ומטילה עליהם סטיגמה ובו בזמן אינה מזהה אוריינטציה הומוסקסואלית, לסבית וביסקסואלית במספר גדול של אנשים צעירים. יש צורך דחוף בחקיקה המבטיחה זכויות שוות להומוסקסואלים בחברתנו. עלינו לעשות מאמץ מודע לפתח דימוי חיובי של הומוסקסואלים בכל רמות החברה שיספק מגוון מודלים חיוביים של בוגרים הומוסקסואלים ולסביות. על כל אחד מאיתנו לקחת אחריות אישית לבדיקה מחדש של גישות והתנהגויות הומופוביות. יש לחנך משפחות בנושא ההתפתחות והאופי החיובי של ההומוסקסואליות. הורים צריכים להיות מסוגלים לקבל את ילדיהם ההומוסקסואלים. על בתי הספר לכלול מידע על הומוסקסואליות בתכנית הלימודים ולהגן על בני נוער הומוסקסואלים מפני בני גילם, ולהבטיח להם חינוך שווה. על אנשי מקצוע לקבל בהבנה הומוסקסואלים בנוער ולתמוך בה. יש לפתח שירותי רווחה שיגלו רגישות וישקפו את הצרכים של צעירים הומוסקסואלים. אנו חייבים להציג לצעירים הומוסקסואלים תקווה לעתיד ותמונה חיובית של חיים טובים כבוגרים.

גורמי סיכון פסיכולוגיים של בני נוער הומוסקסואלים ולסביות

כללי

 • מודעות/זיהוי של אוריינטציה הומוסקסואלית בגיל מוקדם.
 • קבלה עצמית גרועה של האוריינטציה ההומוסקסואלית.
 • קונפליקטים עם אנשים אחרים כתוצאה מהאוריינטציה ההומוסקסואלית.
 • בעיות ביחסים הומוסקסואלים וחוסר תמיכה.

חברה

 • אפליה/דיכוי של הומוסקסואלים ע"י החברה.
 • תיאור הומוסקסואלים כבעלי נטייה להרס עצמי.

הערכה עצמית נמוכה

 • הפנמה של דימוי ההומוסקסואל כחולה ורע.
 • הפנמה של דימוי ההומוסקסואל כחסר אונים ובעל נטייה להרס עצמי.

קונפליקטים של זהות

 • הכחשה של האוריינטציה המינית.
 • הייאוש כתוצאה מהכרה של אוריינטציה הומוסקסואלית.

משפחה

 • דחייה של ילד בגלל אוריינטציה הומוסקסואלית.
 • הטרדה/אלימות וניצול (abuse) כלפי ילד בגלל אוריינטציה מינית.
 • כשלונו של ילד לעמוד בציפיות ההורים והחברה.

דת

 • אוריינטציה הומוסקסואלית שאינה עולה בקנה אחד עם האמונות הדתיות של המשפחה.
 • נער המרגיש נידון לגיהנום בגלל אוריינטציה הומוסקסואלית.

בית הספר

 • הטרדה/אלימות כלפי נער הומוסקסואל ע"י בני גילו.
 • הסתגרות חברתית של נער הומוסקסואל בגלל פחד.
 • בדידות ואי יכולת לפגוש נערים אחרים כמותו.

שימוש בסמים

 • שימוש בסמים כדי להתגבר על הכאב שנגרם מדיכוי.
 • שימוש בסמים כדי להפחית עכבות ברגשות הומוסקסואלים.

עזרה מקצועית

 • סירוב לקבל או לתמוך באוריינטציה הומוסקסואלית על נוער.
 • טיפול ללא רצונו של הנער לשינוי האוריינטציה ההומוסקסואלית שלו.
 • אי יכולת לדון על נושא ההומוסקסואליות עם בני הנעורים.