מרכז המידע על טיפולי המרה הוא פרויקט התנדבותי, בעברית, ללא מטרות שמטרתו יצירת מקור מידע מקיף ואמין בנושא שינוי נטייה מינית.

העקרונות והקווים המנחים הבאים הבאים נועדו לאפשר למתנדבים השונים לערוך את האתר בצורה עקבית על פי היגיון משותף, והם גלויים לכל מבקר באתר המבקש להבין את ההיגיון המניע בעת כתיבה באתר.
רצוי למלא אחריהם כדי לשמור על אחידות הצגת החומר, מניעת כפילויות ושמירה על איכות התוצר הסופי.

 • סקירה מקיפה: האתר מחויב להביא את מלוא העובדות והמקורות בנושא טיפולי המרה, ולתת מקום למלוא הדיון המתקיים בנושא בחוגים השונים. הקורא יוכל למצוא באתר מובאות התומכות בטיפולי המרה, וכאלו שאינן. כאשר מובאת סקירה של אדם, ארגון, או מתודה טיפולית, יובאו כלל העובדות הרלוונטיות בנושא, ולא ישומט פרט שאינו תורם לתפישת עולם כלשהי.
 • כתיבה מכבדת: האתר בוחר להניח שכלל המעורבים בשיח על נטייה מינית ושינויה עושים זאת ממקום ערכי ואמיתי. במקום שבו ההיגדים לא מבוססים או אינם נכונים, האתר יתייחס למהימנות האמירה, בצורה המכבדת את אומרם. לדוגמה: הרב אבינר אמר ב-2008 שכל אדם חייב ולכן יכול לשנות את נטייתו המינית (מקור: ynet). הדבר אינו נכון והרב אף הביע דעה מתונה יותר שנים מאחור יותר (מקור:כמוך).
 • מחויבות לאמת: האתר מתחייב לדווח אמת, ולתת בידי הקורא כלים לבחון את אמיתותם של הדברים המובאים, לאור המתודה המדעית. אנחנו מכירים בסמכותם של גופי מחקר וטיפול.
 • כפירה בתיאוריות קונספירציה: אנחנו כופרים ברעיון שכלל בעלי הסמכות בעולם נקנו, אוימו, או נכבשו על ידי בעלי עניין. ניתן מקום לרעיונות אלו ככל שיש צורך להתמודד איתם.
 • נגישות: האתר יהיה נגיש וקריא, ויימנע מכתיבה בשפה אנציקלופדית מורכבת במקום בו הדבר אינו דרוש.
 • משלב ראוי: ערכים ידורגו ברמות מורכבות שונות, וייכתבו במורכבות תחבירית לשונית ונושאית ההולמת את רמתם. כך ערכי פתיחה בנושאים השונים ייכתבו במשלב לשוני פשוט, ללא שימוש במושגים מורכבים שלא הובהרו. מאידך, ערכים מורכבים יותר, לדוגמה בנושאי הלכה, חינוך או טיפול – ייכתבו בשפה ההולמת את מורכבות הנושא.
 • שפה פונקציונלית: האתר ינקוט בשפה קריאה ומובנת. משפטים קצרים יחסית. הבאת הכללה לפני הסתייגות. אמירה פשוטה לפני הצגת מלוא המורכבות.
 • אי-תקינות פוליטית: האתר ידבר בשפת בני אדם. ועל מנת לעמוד בכללי המשלב הראוי והשפה הפונקציונאלית דלעיל הוא אינו מחויב לכתיבה תקינה פוליטית. לדוגמה: ברוב המקרים אין צורך לנקוט בכלל אותיות הלהט״ב, למרות שאמירות על הומואים נכונות במקרים רבים גם לביסקסואלים.
 • עניין: החומר יוגש בצורה מעניינת ככל האפשר על מנת להקל ולעודד אנשים לקרוא אותו.
 • אחידות: הערכים יעוצבו בעיצוב דומה כמדובר בנושאים קרובים. כך כל הארגונים המסוקרים, הארגונים, האישים ושיטות טיפוליות, יעוצבו וינוסחו בתבניות המאפיינות את הקטגוריה.
 • איכות ואמינות: נקפיד על כתיבה תקנית, עברית נכונה, שימוש במידע ממקורות מהימנים.
 • זכויות יוצרים: נכבד את חוקי זכויות יוצרים. לא נעתיק ללא רשות חומר המוגן בזכויות יוצרים אך ניתן במקרים מסויימים לעשות שימוש חוקי הוגן בחומר.
 • גודל הערך: ערך יכול להיות ארוך מאוד, ככל שעיקר הדברים מובאים בראשו וגלילה מטה מאפשרת העמקה. אם זאת כשמדובר בנושא המכיל תת נושאים הראויים לדף משלהם, נשקול לפצלו.
 • הפניות פנימיות: הפניות פנימיות מאפשרות שיטוט והעמקה, ומעלות את דירוג האתר. נרבה בהפניות ככל האפשר ובהתחשב ברלוונטיות סבירה. כשנוסיף דף נוודא שיש אליו את מירב ההפניות מדפים קיימים.
 • הפניות חיצוניות: הפניות חיצוניות מאפשרות הבאת סימוכין ומעלות אף הן את דירוג האתר. נרבה גם בהפניות אלו, לכל האתרים הרלוונטים, בין אם הם מפרסמים טיפולי המרה או מתנגדים להם.
 • הימנעות מהשארת "עזים": נימנע מלהשאיר בגוף הערך חצאי משפטים, טקסטים באנגלית, אמירות שאיבדו הקשר אבל 'חבל למחוק'.

דף זה הוא מבוסס על דף העקרונות והקווים המנחים של ויקיפדיה העברית. ככל שהאתר יתבגר ותגדל קהילת הכותבים בהווה ובעבר נוסיף גם דף כדוגמת המדריך לכתיבת ערכים בויקיפדיה העברית.