המאמר נותן רקע ממצה ביותר על הידע המחקרי הקיים במדעי הטבע והחברה בנושא אופייה וטבעה של הנטייה המינית, ומנתח עמדות שונות שקיימות ביחס לידע זה.

המאמר חורג מתחום העיון המדעי גרידא כיוון שהנושא הלהט"בי מעורר דיונים וחילוקי דעות חברתיים. לעתים קרובות במהלך שיח זה קיים ערבוב תחומים ואמירות שונות שנובעות מחוסר מודעות לעובדות. בין ההיגדים הנפוצים בנושא: "הומוסקסואליות היא תופעה חדשה"; "לא נמצאו גנים הגורמים להומוסקסואליות"; "המדע הוכיח לנו שכולנו בעצם ביסקסואלים"; "אפשר לשנות נטייה מינית הומוסקסואלית"; "אפשר לשנות את נטייתם המינית של חלק / רוב ההומוסקסואלים"; "כל הומו הוא סטרייט מודחק"; "הנטייה ההומוסקסואלית מקורה בטראומת ילדות או אונס"; "הנטייה ההומוסקסואלית מקורה באב מתנכר/קרוב מדי או מאם דומיננטית/מרוחקת מדי".

לדברי המחבר, רמת ההבנה המדעית שלנו לגבי הנטייה המינית כיום היא כזו שמאפשרת להבין גם אותה וגם את מכלול התופעות הקשורות אליה טוב יותר מאי פעם בהיסטוריה.

המאמר נכתב ע"י זאב שביידל בשנת 2008 והתפרסם בכתב העת במעגלי נפש – כתב עת ישראלי לפסיכותראפיה, חינוך ואמנות, בהוצאת מכללת עמק יזרעאל. מפורסם כאן בהסכמת המחבר.

למאמר בתצורת טקסט >>